Jezus geeft leiding in je leven PDF Print E-mail

Leiding in je levenIedereen die leeft, leidt een leven.

Je bent je eigen leider (verantwoordelijk) in samenspel met de Ander (afhankelijk)

Leiding in je leven van God kun je ontdekken.

 

Leiden

Iedereen die leeft, leidt een leven.

Je bent je eigen leider (verantwoordelijk) in samenspel met de Ander (afhankelijk)

Hierbij kom je vragen tegen zoals;

 • Waarheen leid ik mijn leven? Wat is mijn (eind)doel?
 • Door wie of wat wil ik mijn leven laten leiden of inspireren?
 • Waarom wil ik mij laten leiden?
 • Wanneer wil ik mijn leven laten leiden?
 • Welke principes gebruik ik om mijn leven te (laten) leiden, hoe doe ik dat en waar brengt mij dat?

Afhankelijkheid en verantwoordelijkheid

God heeft ons een eigen verantwoordelijkheid gegeven om ons leven te leiden. Dit mogen we doen in afhankelijkheid van Hem. Dit is echte vrijheid.

 • God heeft een bedoeling met ons leven
 • God wil ons helpen om die bedoeling te ontdekken
 • God wil sturing en advies geven om tot die bedoeling (bestemming) te komen
 • God leidt door zijn Woord en zijn Geest. Dit kan in verschillende (uiting) vormen, o.a:
  • Een stem die je hoort, hardop of in je gedachte.
  • Een Bijbelvers wat je aanspreekt en wat je raakt
  • Door dromen, beelden, openbaringen in je hart of gedachte.
  • Andere mensen: goede raadgevers, of iemand die namens God tot je spreekt en jou een antwoord geeft (zonder dat hij het logischerwijs zou kunnen weten)
  • Rust en vrede na een besluit in je hart en gedachte. (zekerheid)
  • Omstandigheden (door God geleidde ‘toeval’)
  • Gebruik van je gezond verstand.

Wat is Gods wil en wat niet?

 1. God heeft een raadsbesluit gemaakt. Hier wijkt hij niet van af.
  1. Dit is bv Jezus Christus als verlosser naar de aarde sturen,
  2. Verkiezing van het volk Israel, ect.
  3. Wederkomst en rechtspraak
 2. Gods algemene wil;
  1. Geboden en verboden,
  2. De tien geboden
  3. Principes
  4. Richtlijnen
 3. Gods verlangen;
  1. Gods wil voor jou en mijn leven.
  2. Specifiek en persoonlijk.

Gods wil voor jou leven kun je toetsen aan Gods algemene verlangens, principes en geboden en verboden. Het zal hier nooit mee in tegenspraak zijn. Als het wel zo is komt de leiding niet bij God vandaan (of je hebt het verkeerd verstaan).

Leiding is beloofd

Leiding belooft;

God belooft ons zijn leiding. Hij laat hierbij meestal de eerste stap zien. Leiding gaat stap voor stap.

Psalmen 119:105

Uw woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad. Zie ook Psalm 32:8, 37;23, Jesaja 58:11

Leiding geeft verplichting:

Jeremia10:23

Je weg zelf kiezen, leidt meestal tot een mislukking (balans: afhankelijkheid en verantwoordelijkheid.)

Leiding voor persoonlijk leven:

God gaat met iedereen een persoonlijke weg. Leiding ontvangen kan per individu verschillend zijn. De opdrachten ook. God leidt mensen op verschillende manieren langs verschillende wegen naar hetzelfde doel. (ook hier geldt weer; persoonlijke leiding gaat nooit tegen Gods algemene leiding en Gods raadbesluit in)

Voorwaarden om Gods leiding te ervaren:

God belooft ons Zijn leiding. Aan een belofte is altijd een voorwaarde verbonden.

Voorwaarde om Gods leiding in je leven te ontdekken zijn;

 1. Je moet leiding willen ontvangen en het serieus willen nemen (Spreuken 9 :10 De vreze des Heren is het begin der wijsheid en het kennen van de Hoogheilige is verstand)

 1. Bekering, vergeving en schuldbelijdenis. Als ik nog in een zonde leef, als ik de vorige keer ongehoorzaam was aan Zijn leiding, als ik eigenwijs ben en mijn eigen zin wil doen, als ik niet luister naar wat God wil zeggen tegen mij, dan moet ik mij eerst bekeren, schuld belijden en om vergeving vragen voor God mij verder leidt. Iets zet de relatie onder druk en dat moet ik opruimen om de relatie weer goed te krijgen. (Jesaja 59:1-2, Blijft redding uit omdat Gods arm niet ver genoeg reikt? Vinden jullie soms geen gehoor omdat hij doof is? Nee, het ligt aan jullie eigen zonden! Zij staan als een muur tussen jullie en je God. Het zijn jullie zonden die God beletten je te horen!)

 1. Vraag aan God om Zijn leiding, In Jacobus 1:5 staat; Als iemand van u wijsheid tekort komt, moet hij God erom bidden, en dan zal hij wijsheid ontvangen, want God geeft aan iedereen zonder voorbehoud en verwijt.

 1. Kennis hebben van de Bijbel; de bijbel is de eerste bron waar ik leiding kan vinden. Hoe beter ik de bijbel ken, hoe beter ik ook mijn aanwijzingen kan vinden. (2 Korintiers3:16 Alles wat hierin staat, is door God geïnspireerd en bruikbaar voor het onderricht, voor het weerleggen van dwalingen, het herstellen van fouten en voor de opvoeding tot een rechtschapen leven)

 1. Geduld en vertrouwen, soms is het even wachten geblazen.

Psalm 25:3-5

Niet wie op u hoopt, wordt teleurgesteld, maar wie zich onverschillig van u afkeert.

Heer, wijs mij de weg, leg mij uit hoe ik moet gaan, wees mijn trouwe gids.

Want u, God, bent mijn behoud, op u vestig ik mijn hoop, elke dag van mijn leven.

Als je verlangt om te leven in afhankelijkheid van God en wil door Hem geleid worden, vraag het Hem en Hij zal je gaan leiden en je helpen om je leven richting te geven.