Jezus zegt over zichzelf.. PDF Print E-mail
Written by Kees Neven   
Monday, 29 June 2009 18:14

Jezus zegt zevenmaal; Ik ben… 

Brood

Joh 6:35  Jezus zeide tot hen: Ik ben het brood des levens; wie tot Mij komt, zal nimmermeer hongeren en wie in Mij gelooft, zal nimmermeer dorstenJoh 6:51  Ik ben het levende brood, dat uit de hemel nedergedaald is. Indien iemand van dit brood eet, hij zal in eeuwigheid leven; en het brood, dat Ik geven zal, is mijn vlees, voor het leven der wereld

Licht

Joh 8:12  Wederom dan sprak Jezus tot hen en zeide: Ik ben het licht der wereld; wie Mij volgt, zal nimmer in de duisternis wandelen, maar hij zal het licht des levens hebben.

De deur

Joh 10:7  Jezus zeide dan nogmaals: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Ik ben de deur der schapen Joh 10:9  Ik ben de deur; als iemand door Mij binnenkomt, zal hij behouden worden; en hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden.

 

De goede herder

Joh 10:11  Ik ben de goede herder. De goede herder zet zijn leven in voor zijn schapen;Joh 10:14  Ik ben de goede herder en Ik ken de mijne en de mijne kennen Mij

Opstanding en leven

Joh 11:25  Jezus zeide tot haar: Ik ben de opstanding en het leven; wie in Mij gelooft zal leven, ook al is hij gestorven, 

De weg,

Joh 14:6  Jezus zeide tot hem: Ik ben de weg en de waarheid en het leven; niemand komt tot de Vader dan door Mij.

De wijnstok

Joh 15:1  Ik ben de ware wijnstok en mijn Vader is de landman.Joh 15:5  Ik ben de wijnstok, gij zijt de ranken. Wie in Mij blijft, gelijk Ik in hem, die draagt veel vrucht, want zonder Mij kunt gij niets doen.

Last Updated on Tuesday, 22 March 2011 21:45